18.04.2020 Balle Saulkrastu novada k/n "Zvejniekciems"