30.09.2023 Miķeļdiena Tukumā
14.10.2023 Balle Liepājas Latviešu biedrības namā